Tomáš Vlasák úspěšně složil advokátní zkoušky v Anglii a Walesu.

S hrdostí oznamujeme, že advokát naší kanceláře, JUDr. Ing. Tomáš Vlasák, úspěšně složil advokátní zkoušky v Anglii
a Walesu (Solicitor of England and Wales). Tomáš bude zaregistrován u anglické advokátní komory s účinností od 3. června 2019.