PRK spolupartnerem ICC Prague Arbitration Day 2019

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na unikátní jednodenní konferenci ICC Prague Arbitration Day 2019. Druhý ročník pořádá ICC Česká republika spolu s Mezinárodním rozhodčím soudem ICC a koná se v pátek 15. března 2019 v Praze.

Je nám ctí být spolupartnerem této konference.

Hlavním tématem konference je Different Perspectives on Arbitration: In-House Counsels, Attorneys, Arbitrators and Experts. Můžete se těšit na čtyři panely, v rámci kterých se představí čeští i zahraniční přední odborníci na rozhodčí řízení. Jako čestný host na konferenci vystoupí paní Živa Filipič, Managing Counsel Mezinárodního rozhodčího soudu ICC.

Kdy: pátek 15. března 2019, 09:00
Kde: Hotel Ambassador Zlatá Husa, Václavské náměstí 840/5, 110 00 Praha 1, Česká republika

Program:
1. Blok – The good, the bad, and the ugly. What has arbitration done for you?
2. Blok – Foreign Substantive Law in Arbitration: How to Ascertain, How to Apply
3. Blok – Price Adjustment Evaluation in Post-M&A Disputes
4. Blok – Taking Evidence in International Commercial Arbitration: CEE Specifics 

Od 18:00 hod následuje koktejl v místě konání konference.
Jazyk: konference se koná v anglickém jazyce a tlumočení nebude zajištěno.

Bližší informace o konferenci, včetně potvrzených speakerů a možnosti registrace naleznete na www.praguearbitrationday.com.

Těšíme se na setkání s Vámi

PRK spolupartnerem ICC Prague Arbitration Day 2019