Michal Matějka se stal novým partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners

matejka1.jpg
Advokátní kancelář PRK Partners oznamuje jmenování nového partnera zodpovědného za rychle se rozšiřující oblast práva IT/ICT. 1.10.2018 se jím stává Michal Matějka, který posledních 17 let působil v mezinárodní právnické firmě 
Baker & McKenzie.

Svoje hlavní zaměření na právo informačních a komunikačních technologií, duševního vlastnictví a řešení souvisejících sporů doplňuje Michal vysokou erudicí v oblasti smluvního obchodního práva a práva mezinárodního obchodu. Působí také jako rozhodce v rámci alternativního řešení sporů o doménová jména.cz a generická doménová jména nejvyšší úrovně (UDRP).

Michal je absolventem magisterského studia na VŠE, magisterského studiana Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal také titul JUDr. V současné době pravidelně přednáší v oblasti práva ICT a duševního vlastnictví na FIT ČVUT v Praze a Právnické fakultě UK.

Systematické posilování týmu zaměřeného na právo IT a ICT patří ke strategickým prioritám osmnáctičlenného týmu českých a slovenských partnerů advokátní kanceláře PRK Partners, držitelky dlouhé řady odborných ocenění právnické firmy roku 2008–2017 a člena mezinárodní asociace Lex Mundi. Letos došlo již k druhému rozšíření partnerského týmu PRK Partners, v únoru 2018 byla partnerkou jmenována Monika Mašková, která se věnuje především klientům z oblasti farmaceutického, zdravotnického a potravinářského průmyslu.