Novela stavebního zákona

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU –  PODPORA PROJEKTŮ PŘI POVOLOVÁNÍ STAVEB

180119_pozvanka_stavpravo-small.jpg

Seminář se zaměří na nová pravidla dopadající na investory a stavebníky v souvislosti s tzv. „velkou“ novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018. V rámci semináře probereme koncepční změny dané novely, např. nově zavedená společná povolení, která sdružují nejen řízení o posouzení vlivů na životní prostředí EIA, ale i územní a stavební řízení, novelizaci v oblasti závazných stanovisek a dílčí změny, které se promítly mimo stavební zákon.

Termín

Čtvrtek 17. května 2018 od 8 do 11 hodin (přestávka cca v 9:30)

Místo

Kancelář PRK Partners,  Jáchymova 2, 110 00 Praha 1


Přednášející

JUDr. Jakub Lichnovský, Partner

JUDr. Tereza Kiszková, specialistka na stavební právo a projekty


Kontaktní osoby

REGISTRACE A ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Soňa Rampulová,  tel.: 221 430 328,  [email protected]

ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU  Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099,  e-mail: [email protected]


Registrační poplatek

1 200 Kč bez DPH

Registrační poplatek je splatný do úterý 15. 5. 2018. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 12042018. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifikovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte naši asistentku Lenku Jurovatou.


Příloha: .