V Ostravě proběhl seminář o odpovědnosti manažerů

Ve dnech 8. a 9. listopadu proběhl další seminář pro vrcholové manažery pořádaný PRK Partners spolu s BDO Tax. O odpovědnosti vrcholového managementu přednášel partner Mgr. Jakub Lichnovský a hlavní zpracovatel návrhu zákona o obchodních korporacích Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

pb080032.JPG Řečníci se věnovali tématům vyplývajícím z platné právní úpravy (např. střet zájmů, péče řádného hospodáře, selfdealing) a z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (korporační loyalita, krizový management, wrongful trading a podobně). Dalšími důležitými body byla trestní odpovědnost firem a daňové trestné činy.

Pokud byste se rádi zúčastnili podobné vzdělávací akce v Praze, budete mít příležitost 30. listopadu. V sídle PRK Partners na Jáchymové 2 budou odborníci přednášet na téma Novela zákoníku práce.

Pozvánku s programem a kontaktními údaji si můžete stáhnout zde: