GDPR a ochrana osobních údajůPRK Partners ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje Vás zvou na seminář týkající se problematiky GDPR a ochrany osobních údajů.


Obsah semináře:

 • Obecně o ochraně osobních údajů
 • GDPR – povinnosti a pravidla platná pro zaměstnavatele se zaměřením na celý průběh zaměstnávání, tedy od práce se životopisy kandidátů až po nakládání s osobními spisy bývalých zaměstnanců a problematika monitoringu zaměstnanců
 • Procesy a prostupy nezbytné ke správné implementaci GDPR, klíčové koncepty GDPR, změny oproti stávající právní úpravě
 • Jak správně rozfázovat implementaci GDPR
 • Dopady do praxe klientů a popis standardního compliance projektu GDPR
 • Diskuse

Přednášející:
 • JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek

  advokát a zapsaný mediátor, specialisty na právo informačních a komunikačních technologií a na ochranu osobních údajů


 • Mgr. Radan Janoš

  advokát se specializací na oblast ochrany osobních údajů

Termín: seminář se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2018  8:00 – 14:00 hodin

Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
(změna místa konání semináře vyhrazena)

Kontaktní osoby:
 • REGISTRACE - Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328, e-mail:[email protected]
 • ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU A ORGANIZAČNÍ INFORMACE – Lenka Jurovatá, tel. tel.: 558 889 099, e-mail:[email protected]

Podmínky přihlášení: Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději do pátku 12. 1. 2018. Účastnický poplatek je nutné uhradit do12. 1. 2018. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku. Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

Účastnický poplatek:
 • členové HK ČR 968,- Kč (800,- Kč + 21%DPH)
 • ostatní 1.452,- Kč(1.200,- Kč + 21% DPH)
Způsob úhrady: Registrační poplatek je splatný do pátku 12. 1. 2018. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700,variabilní symbol pro tento seminář je 17012018. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte naši asistentku Lenku Jurovatou.

Přihlášení možné do 12.1.2018. Následně je již možná pouze změna účastníka.

Pozvánka na seminář zde.