VÝZNAMNÉ ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

PRK Partners a BDO Tax ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje Vás zvou na seminář týkající se pracovnělékařských služeb.

Téma semináře: Významné změny v pracovnělékařských službách

Obsah semináře:

  • významná změna právní úpravy pracovnělékařských služeb (provedena novelou zákona o specifických zdravotních službách účinnou od 1.11.2017, která má napravovat nedostatky dosavadní právní úpravy vyplývající z praxe);
  • rozsáhlé změny základních otázek pracovnělékařských služeb (např. povinnost mít uzavřenu smlouvu s lékařem nebo načasování vstupních prohlídek);
  • dopady chystaných změn na personální praxi a způsoby, jak novinky správně promítnout do smluv s poskytovateli pracovnělékařských služeb;
  • problémové oblasti pracovnělékařských služeb, které chystanou novelou nejsou zcela vyřešeny a mohou zaměstnavatele trápit i nadále;
  • úhrada a načasování vstupních prohlídek, vyřizování výpisu ze zdravotnické dokumentace, zapojení dalších lékařů (subdodavatelů) do celého procesu, úprava v pracovních smlouvách a smlouvách s poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled pracovněprávních a daňových novinek a aktuální judikatury.

Přednášející:

 

Termín: seminář se uskuteční v pátek 1.12.2017 v 8:00 – 14:00 hodin

Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)

Kontaktní osoba: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328, e-mail: [email protected]

Registrace přihlášek na: www.khkmsk-registrace.cz

Účastnický poplatek: členové HK ČR 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH) ostatní 1.452,- Kč (1.200,- Kč + 21% DPH)

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 27.11. 2017, jako variabilní symbol uveďte kód 1707, specifický symbol = vaše IČ

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).

Přihlášení možné do: 27.11.2017. Následně je již možná pouze změna účastníka.

Pozvánka na seminář zde.