AKADEMIE GDPR – PRK Partners startuje unikátní projekt

V    Praze dne 30. 5. 2017

AKADEMIE GDPR – PRK Partners startuje unikátní projekt po boku Svazu průmyslu a dopravy a dalších významných partnerů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika, KPMG Česká republika a advokátní kanceláří PRK Partners spouští projekt Akademie GDPR. Cyklus jedenácti seminářů se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, odbornými garanty jsou Svaz průmyslu a dopravy a Úřad pro ochranu osobních údajů. Akademie pomůže firmám a dalším subjektům připravit se na implementaci nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů. To vstupuje v účinnost 25. května 2018. Lektoři Akademie GDPR účastníkům, ve strukturované podobě zaměřené na jednotlivé úseky a činnosti podniků, osvětlí jednotlivé změny, které pro ně z nařízení vyplývají. Na třech seminářích se zaměří i na povinnosti v jednotlivých oborech. První seminář určený vedoucím pracovníkům firem probíhá již 16. 6. 2017 v prostorách MPO. Zájemci se mohou hlásit pomocí registračního formuláře na www.gdprakademie.cz. Právní stránku ochrany dat a implementace GDPR pomůže účastníkům Akademie zvládnout expert na právo informačních a nových technologií firmy PRK Partners advokát Jindřich Kalíšek, kterého doplní IT právník Zbyněk Loebl, taktéž z PRK Partners.

V květnu příštího roku nabývá účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Nařízení upravuje způsob, jakým lze nakládat s osobními údaji a zároveň posiluje práva fyzických osob coby subjektů údajů. Pro většinu podniků, neziskových organizací, orgánů veřejné správy i územní samosprávy, zdravotnická zařízení a další subjekty bude příprava na účinnost nařízení znamenat i zásadní změnu procesů a celé datové architektury, a z jejich strany zaznívá mnoho otázek. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který realizoval na konci roku 2016, navíc téměř 60 % firem není o novém nařízení informováno a není na jeho účinnost ani technicky připraveno. SP ČR proto s dalšími partnery pořádá od června do prosince 2017 semináře, které jim mají pomoci se na nařízení lépe připravit. „Na seminářích budou přednášet přední čeští a slovenští odborníci v oblasti ochrany dat, kteří se dlouhodobě tímto tématem zabývají. Chceme účastníkům představit aspekty nového nařízení, upozornit je na rizika s ním spojená a pomoci jim hledat způsob, jak je efektivně řešit," vysvětluje Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR.

Akademie zahrnuje jedenáct seminářů zaměřených na různé oblasti problematiky zavedení GDPR. Seznámí s novými povinnostmi a změnami oproti stávajícímu stavu. Upozorní na nová práva subjektů údajů, jako například právo na informace a nebo na výmaz údajů atd. nebo zpracovávání osobních údajů na mezinárodní úrovni. Tři semináře se budou věnovat povinnostem a dopadům nařízení na jednotlivé obory podnikání. První seminář představí nové povinnosti, příležitosti a rizika z pohledu top managementu firem a proběhne v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu již 16. června 2017.

O problematice ochrany osobních údajů a souvisejících právních aspektech budou hovořit zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Masarykovy univerzity a další experti z renomovaných právních, poradenských i technologických společností. Panel lektorů bude odrážet právní, manažerská i technologická specifika každého tématu.

Mezi stálé lektory patří zkušená inspektorka a specialistka na novou evropskou regulaci ochrany dat Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Tereza Šamanová za SP ČR, která se specializuje na téma právní regulace v oblasti digitalizace průmyslu a ochrany osobních údajů, nebo Jan Krob z KPMG, vedoucí týmu poradenských služeb IT Advisory. Z IBM budou přednášet Daniel Joksh, specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat, a Ivan Makatura, který se zaměří mimo jiné na oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Právní stránku ochrany dat a implementace GDPR pomůže účastníkům Akademie zvládnout expert na právo informačních a nových technologií firmy PRK Partners, advokát Jindřich Kalíšek, kterého doplní IT právník Zbyněk Loebl, taktéž z PRK Partners.

Další informace o přednášejících, programech jednotlivých seminářů, o registraci a ceníku jsou na webových stránkách Akademie GDPR www.gdprakademie.cz.

Případně můžete kontaktovat také naše ICT specialisty:


JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek

Email: [email protected]

Tel.: +420 221 430 111,
+420 739 501 034
Mgr. Zbyněk Loebl, LLM

Email: [email protected]

Tel.: +420 221 430 111,
+420 731 633 732