Pracovněprávní snídaně v Ostravě na téma "PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY" ... 21.4 2017

21.04.2017 08:30 - 11:30

 

Téma:  PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

 

Místo konání: sídlo PRK Partners a BDO Tax, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (velká skleněná budova v centru Ostravy, ve které sídlí společnost Tieto). Pro lepší orientaci přikládáme mapu - mapa

V rámci dubnové snídaně se zaměříme na problematiku pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče podle dřívější terminologie), která funguje již čtyři roky a která by měla být dotčena významnou novelou, jež se právě projednává v Poslanecké sněmovně.

 

Zaměříme se na hlavní problémy současné právní úpravy a plánované změny vysílání zaměstnanců na zdravotní prohlídky, zejména pokud jde o úhradu a načasování vstupních prohlídek, vyřizování výpisu ze zdravotnické dokumentace nebo zapojení dalších lékařů (subdodavatelů) do celého procesu. Zmíníme i doporučení, jak plánované změny ošetřit v pracovních smlouvách a smlouvách s poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled pracovněprávních a daňových novinek a aktuální judikatury.

 

Přednášející:
JUDr. Jaroslav Škubal
Mgr. Kateřina Fritzlová
Mgr. Ing. Petr Němec
Mgr. Jana Pyšná

 

Registrační poplatek 605,- (vč. DPH) splatný do 19.4.2017 za účast na pracovněprávní snídani je nutné uhradit předem na účet č. 2080008/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol pro tuto snídani je 21042017, do poznámky pro příjemce, prosíme, uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifikovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání.

 

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do středy 19.4.2017. Následně je již možná pouze změna účastníka.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Poplatek prosím zasílejte následně až po potvrzení přihlášky. Jinak nemusí být přihláška v případě převyšujícího zájmu účastníků zohledněna a poplatek bude vrácen. Současně si v takovém případě vyhrazujeme právo dát přednost našim klientům.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pracovněprávní tým PRK Partners a tým BDO Tax v Ostravě