PRK Partners u tvorby a uzavření průkopnické akcionářské dohody

Náš ostravský team pod vedením Jakuba Lichnovského  se podílel na tvorbě a uzavření výjimečné akcionářské smlouvy mezi městy Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcemi Dřínov a Zborovice.  Tato dohoda akcionářům zajišťuje udržení více než 50% majority ve společnosti VAK Kroměříž na dobu 30 let a kontrolu nad touto společností. Hodnota projektu je 1,2 mld. Kč.

Obce a města Kroměřížska se léta potýkaly s útoky soukromých investorů, kteří projevovali enormní zájem o získání majoritního podílu ve VAK Kroměříž. Uzavřením akcionářské dohody dochází k zajištění dlouhodobé stabilní spolupráce mezi obcemi za účelem udržení majoritního postavení obcí ve společnosti VAK Kroměříž, zajištění sociálně únosné ceny vodného a stočného pro občany a firmy i řádné správy ve VAK Kroměříž. Dohoda dále počítá s udržením maximální míry investic do vodohospodářské infrastruktury, s optimálním využitím existujících dotačních titulů. A v neposlední řadě také s udržením zaměstnanosti, včetně kvalifikovaných pracovních míst, na Kroměřížsku. Dohoda také zajišťuje pro všechny akcionáře řádnou správu, růst majetku společnosti a stabilní hospodářské výsledky ve VAK Kroměříž.

Jedná se o ojedinělý a významný dokument, který ve svých důsledcích stabilizuje situaci ve VAK Kroměříž, přispěje k rovnoměrnému hospodářskému rozvoji na celém Kroměřížsku (cca 110 tisíc obyvatel) a zabrání převodu akcií VAK Kroměříž do rukou soukromých investorů.
Dohoda je koncipována jako otevřená. Účastníky dohody se kromě čtyř zakládajících obcí mohou v budoucnu stát i další obce, které projeví zájem se do spolupráce zapojit a budou mít plná neomezená práva ke svým akciím.