PRK Partners - seminář "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele"

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele“, který se koná ve čtvrtek 5. května 2016 v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners v Ostravě.

PODSTATNÉ ZMĚNY NOVÉHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE ZADAVATELŮ

  • Pojem veřejná zakázka, základní zásady, výjimky z působnosti zákona
  • Zjednodušené podlimitní řízení vs. zjednodušený režim zadávání veřejné zakázky
  • Průběh zadávacího řízení
  • Prokazování kvalifikace (způsobilosti) dodavatelů, důvody pro vyloučení ze zadávacího řízení, tzv. self-cleaning dodavatele
  • Podmínky pro sestavení nabídky, podmínky pro uzavření smlouvy
  • Postavení ceny – mimořádně nízká nabídková cena
  • Vícepráce, méněpráce, změny smluv
  • Obrana proti nezákonnému postupu zadavatelů, správní řízení u ÚOHS aj.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Mgr. Lucie Diblíková, advokátka se specializací na všeobecné korporační právo, právo nemovitostí, veřejné zakázky a investiční pobídky. Lucie Diblíková působila 2 roky ve Statním fondu životního prostředí České Republiky, kde se věnovala agendě veřejných zakázek. V PRK Partners se již více jak 5 let věnuje komplexnímu poradenství v oblasti veřejných zakázek v různých sektorech a to jak z hlediska zadavatelů, tak dodavatelů. Řeší nejen přípravu dokumentace, splnění zákonných podmínek, ale zejména praktické otázky týkající se celého procesu.

MÍSTO KONÁNÍ

PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (http://www.prkpartners.cz/cs/kontakty/ostrava/)

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení naleznete ZDE.