PRK Partners uspořádali konferenci o akcionářských dohodách

Bratislava, 21.4.2016

Vážení obchodní přátelé, kolegové,

ve dnech 30. – 31. 3. 2016 uspořádal Kristián Csach, of counsel advokátní kanceláře PRK Partners, ve slovenských Smolenicích konferenci s tématem „Akcionářské dohody a jejich implikace na správu obchodních společností“.

Zájem o téma předčil naše očekávání a všech 90 míst bylo zaplněno do posledního. Jistě pomohla jména renomovaných řečníků, například docentky Kateřiny Ronovské nebo docenta Bohumila Havla. Konference započala středeční ráno v 8:00 a ukončil jej pan docent Kristián Csach závěrečným slovem ve čtvrtek v 15:30. Kompletní přehled bohatého programu si můžete prostudovat zde (PDF).

V případě bližších dotazů k obsahu konference můžete kontaktovat asistentku bratislavské kanceláře Alexandru Šomodíkovou ([email protected]).

Budeme rádi, potkáme-li se s vámi na dalších z našich rozmanitých akcí.

S pozdravem,

PRK Bratislava

Fotografie z konference: