PRK Partners - seminář "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele"

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele“, který se koná v úterý 26. dubna 2016 od 8:30 v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners v Ostravě.

OBSAH SEMINÁŘE

PODSTATNÉ ZMĚNY NOVÉHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE ZADAVATELŮ

  • Pojem veřejná zakázka, základní zásady, výjimky z působnosti zákona
  • Zjednodušené podlimitní řízení vs. zjednodušený režim zadávání veřejné zakázky
  • Zadávací dokumentace – požadavky zadavatele, kvalifikace (způsobilost), hodnotící kritéria
  • Průběh zadávacího řízení, vč. ukončení zadávacího řízení
  • Postavení ceny – mimořádně nízká nabídková cena
  • Vícepráce, méněpráce, změny smluv
  • Zveřejňování smluv (zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv) aj.

MÍSTO KONÁNÍ

PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (http://www.prkpartners.cz/cs/kontakty/ostrava/)

Více informací o celé akci a způsobu přihlášení naleznete ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PRK Partners Ostrava