PRK a BDO pracovněprávní snídaně Praha

21.4.2016, 08:30 - 11:00

Téma: UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM

Místo konání: Hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

V rámci další snídaně se budeme věnovat problematice ukládání povinností zaměstnancům v praxi. Probereme tedy, jaké povinnosti mohou být stanoveny jednostranně v interních dokumentech společnosti (zejm. pracovním řádu a pracovních manuálech), případně v pokynech nadřízeného, a jaké povinnosti je nutné si se zaměstnancem sjednat v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě (a jaké jsou limity dohod se zaměstnanci). Zmíníme i rozdíly mezi dohodou a souhlasem zaměstnance, zejména pokud jde o možnosti jejich zrušení či odvolání. Budeme se věnovat praktickým případům z praxe, například povinnosti mlčenlivosti (o mzdě, know-how apod.), zákazu veškeré výdělečné činnosti nebo povinnosti dodržovat dress code. Probereme i návaznosti porušení povinností, zejména ve vztahu k propuštění zaměstnance.

Pochopitelně Vás seznámíme i s daňovými a pracovněprávními novinkami, včetně připravované novely zákoníku práce.

Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH), splatný nejpozději v den uzávěrky přihlášek  15.4.2016.

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do pátku 15.4.2016. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde.