Akciová společnost po rekodifikaci občanského zákoníku

Nová regulace občanského práva a zákona o obchodních korporacích přinese mnoho změn, zejména směrem ke zjednodušení podnikání a zvýšení jeho variability. Seminář konaný 10. a 11. listopadu není vystaven jen na informování o nové úpravě akciových společností, ale na širším ozřejmení dopadu změn na fungování akciových společností.

Přednášky proto kromě vyložení koncepčních změn v existenci, financování a správě akciové společnosti, přinesou širší pohled do vnitřního života společnosti a důsledky nového zákona na risk management, standardy rozhodování, smluvní standardy apod. I proto je jedním z přednášejících zkušený praktik, který se této agendě věnuje ve významné společnosti.

Za PRK vystoupí například:


Více informací o semináři ZDE