PRK a BDO pracovněprávní snídaně Ostrava

3. března 2016, 08:30 - 11:00

Téma:  SLUŽEBNÍ VOZIDLA V PRAXI

Místo konání: sídlo PRK Partners a BDO Tax, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

V rámci březnové snídaně budeme probírat praktické otázky související s používáním služebních vozidel tzv. řidiči referenty v pracovněprávních vztazích se zohledněním daňových povinností. Zaměříme se zejména na otázky správného nastavení smluvních vztahů se zaměstnanci ohledně používání služebních vozidel a daňové aspekty jejich využívání v různých situacích. Dále se zaměříme na další související otázky, například možnost stanovit řízení coby nezbytný požadavek na řádný výkon práce, základy náhrady škody, možnost instalace a využití GPS zařízení a také na problematiku pracovnělékařských prohlídek, povinné evidence řízení a školení řidičů referentů.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled pracovněprávních a daňových novinek a aktuální judikatury.

Přednášející:

Registrační poplatek: 500,- Kč (bez DPH), splatný nejpozději v den uzávěrky přihlášek 26. února 2016.

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do 26. února 2016. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde.