Krisztina Rozgonyi jmenována ředitelkou iniciativy Světové banky v rámci programu pro podporu informačních a komunikačních technologií

Dr. Krisztina Rozgonyi, bývala předsedkyně Maďarského ústavu pro komunikaci a stávající vedoucí oddělení TMT (informačních technologií, médií a telekomunikací) u PRK Partners, přední advokátní kanceláře v regionu střední a východní Evropy, byla jmenována ředitelkou programu Světové banky pro technologické inovace (InfoDev), která je zodpovědná za rozvoj informačních a komunikačních technologií v zemích východní Evropy a střední Asie.

Cílem projektu je vytvořit stálou kapacitu pro tvorbu politiky informačních a komunikačních technologií a její regulace se zvláštním zaměřením na státní úředníky a regulační orgány působící v oblasti ICT (informační a komunikační technologie) ze zemí východní Evropy a střední Asie (ECA), jakož i na studenty účastnící se stávajících akademických programů v souvisejících oborech.

Dr. Krisztina Rozgonyi, bývalá předsedkyně Maďarského ústavu pro komunikaci, která v současné době vede oddělení informačních a komunikačních technologií PRK Partners, přední advokátní kanceláře v regionu střední a východní Evropy, byla jmenována ředitelkou s odpovědností za rozvojové programy Světové banky zaměřené na tvorbu politiky informačních a komunikačních technologií a její regulace v oblasti ICT v regionu východní Evropy a střední Asie.

Rozvojový projekt je financován ze zdrojů Světové banky a je řízen Annenberg centrem pro komunikaci (Annenberg Centre of Communications, Pensylvánská univerzita), Institutem mediální studií na Univerzitě v Oxfordu (Media Institute of Oxford University), Americkou univerzitou ve střední Asii (the American University of Central Asia), Americkou univerzitou v Arménii (the American University of Armenia) a Institutem rozpočtové politiky v Gruzii (Georgia Budget and Policy Institute).

Cílem projektu je vytvořit trvalou kapacitu pro tvorbu politiky informačních a komunikačních technologií a její regulace se zvláštním zaměřením na dvě cílové skupiny: (1) státní úředníky a regulační orgány působící v oblasti ICT ze zemí východní Evropy a střední Asie (ECA); a (2) studenty účastnící se stávajících akademických programů v souvisejících oborech. Rozvojového programu se účastní jedenáct zemí (Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán). Tento program se zaměřuje na problematiku týkající se budování širokopásmové infrastruktury, rozvoje vysokorychlostní mobilní technologie, regulace kapacity spektrálních a širokopásmových zařízení.

Kromě řízení projektu dále Krisztina působí jako hlavní poradce v oblasti právní regulace při přechodu na digitální vysílání pro vládu Republiky Srbsko v rámci konsorcia vedeného britskou nadací BBC World Service Trust (BBC WST). V rámci své rozsáhlé právní praxe je Krisztina partnerem budapešťské kanceláře PRK Partners v oboru technologií, médií a komunikací (TMT), kde poskytuje poradenství celé řadě klientů ohledně regulačních záležitostí v oblasti médií a telekomunikací.

Biografické údaje:

Dr. Krisztina Rozgonyi

Dr. Rozgonyi je absolventkou právnické fakulty ELTE a Fakulty komunikačních technologií Univerzity přírodních věd ELTE (the Faculty of Communication of ELTE University of Science); titul MBA získala na prestižní škole CEU Business School. V současné době vede oddělení TMT mezinárodní advokátní kanceláře PRK Partners a působí jako hlavní poradce v oblasti právní regulace při přechodu na digitální vysílání pro vládu Republiky Srbsko, a to jménem BBC WST a Evropské komise.

V letech 2006-2009 byla viceprezidentkou Maďarského ústavu pro komunikaci; později se stala jeho prezidentkou, kde v této funkci působila až do roku 2010. Ještě dříve poskytovala jako advokát právní zastoupení a poradenství řadě telekomunikačních a mediálních společností a byla poradcem kulturního výboru Maďarského parlamentu.

PRK Partners

PRK Partners je přední česká advokátní kancelář se sídlem v České republice. V současné době působí skupina ve svých pobočkách v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti, jakož i ve svých partnerských kancelářích ve Vídni a v Bruselu. Mezi její klienty patří nadnárodní korporace a přední regionální společnosti. Hlavním oborem působnosti firmy je poskytování právního poradenství v oblasti transakčního práva, fúzí a akvizic, pracovního práva a regulace.

Program Světové banky (Infodev) v oblasti „Konkurenčních širokopásmových služeb“ a „Mobilních zařízení“ v regionu východní Evropy a střední Asie.

Agentura „Infodev“ Světové banky provozuje program „Podpora udržitelného podnikáni“ v několika zemích východní Evropy a střední Asie. Cílem programu je usnadnit rozvoj malých a středních podniků za účelem jejich konkurenceschopnosti a udržitelnosti v globálním ekonomickém prostředí. Mezi dvě hlavní oblasti programu patří podpora prodeje širokopásmových technologií a vývoj mobilních aplikací.

V rámci tohoto programu je cílem současného projektu podpora vývoje a rozvoje politiky a prostředí regulace, a to částečně školením státních a regulačních orgánů a jejich expertů a částečně poskytováním součinnosti v oblasti vzdělávání a zlepšování kvality studijních programů a osnov pro univerzity a vědecké instituce v daném regionu.

Pro více informací kontaktujte:

PRK Partners Budapest / Fábry & Partners Law Office
Millenaris Avantgarde Office Building
Budapest, H-1024
Fény u 16
Hungary
+3613360443

www.prkpartners.com