PRK a BDO pracovněprávní snídaně Praha

25.2.2016, 08:30 - 11:00

Téma: SLUŽEBNÍ VOZIDLA V PRAXI

Místo konání: Hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

V rámci únorové snídaně budeme probírat praktické otázky související s používáním služebních vozidel tzv. řidiči referenty v pracovněprávních vztazích se zohledněním daňových povinností. Zaměříme se zejména na otázky správného nastavení smluvních vztahů se zaměstnanci ohledně používání služebních vozidel a daňové aspekty jejich využívání v různých situacích. Dále se zaměříme na další související otázky, například možnost stanovit řízení coby nezbytný požadavek na řádný výkon práce, základy náhrady škody, možnost instalace a využití GPS zařízení a také na problematiku pracovnělékařských prohlídek, povinné evidence řízení a školení řidičů referentů.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled pracovněprávních a daňových novinek a aktuální judikatury.

Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH), splatný nejpozději v den uzávěrky přihlášek  17.2.2016.

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do středy 17.2.2016. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde.