Dashöfer - Novela zákoníku práce

Na téma novely zákoníku práce bude přednášet v rámci seminářů společnosti Dashöfer, specialista na pracovní právo a partner  PRK Partners, JUDr. Jaroslav Škubal.

Cílem semináře je seznámení s hlavními změnami, které přinese připravovaná novela zákoníku práce s plánovanou účinností od začátku roku 2012.

Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří při své činnosti zákoník práce používají.

Připravovaná novela by měla přinést větší flexibilitu do pracovněprávních vztahů. Za tím účelem by mělo dojít mimo jiné ke změnám v oblasti právní úpravy zkušební doby, kompenzace práce přesčas, sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou, čerpání dovolené, konkurenčních doložek, navázání výše odstupného na délku trvání pracovního poměru nebo opětovnému zavedení možnosti dočasného přidělování (pronájmu) zaměstnanců běžnými zaměstnavateli (bez licence agentury práce). Mezi další změny, kterým se seminář bude věnovat, bude patřit například změny v úpravě výpovědních důvodů a výpovědní doby nebo navrácení úpravy tzv. moderačního práva soudu, tedy práva snížit náhradu mzdy neplatně propuštěnému zaměstnanci. V souvislosti s propouštěním se změní i úprava odstupného, konkurenční doložky nebo doručování dokumentů zaměstnancům. V rámci semináře bude nicméně možné zeptat se i na cokoliv dalšího, co bude účastníky zajímat.

Semináře se konají v níže uvedených termínech.

11.11.2011 9:00 - 13:00 Praha 
16.11.2011 10:00 - 14:00 Ostrava 
24.11.2011 10:00 - 14:00 Brno 
30.11.2011 9:00 - 13:00 Plzeň 

Více informací naleznete na webových stánkách společnosti Dashöfer.