PRK Partners a BDO pracovněprávní snídaně Praha

12.11.2015, 08:30 - 11:00

Téma: AUTOMATICKÝ PŘEVOD

Místo konání: hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

Na listopadové snídani budeme hovořit o praktických situacích, ke kterým dochází při převádění činností mezi dvěma zaměstnavateli, tedy při tzv. automatickém převodu zaměstnanců. Vedle typických případů prodeje části závodu či fúzí se v praxi stále častěji setkáváme s otázkami automatického převodu v souvislosti s ousourcingem, insourcingem či běžnými změnami dodavatelů. V této souvislosti se zaměříme zejména na právní úskalí a praktická řešení vzniklých situací. Dále probereme povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, případně odborovým organizacím, například pokud jde o poskytování benefitů a dalších nároků zaměstnanců nebo dodržování kolektivní smlouvy po převodu.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven i přehled pracovněprávních a daňových novinek.

Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH), splatný nejpozději v den uzávěrky přihlášek  4.11.2015

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do středy 4.11.2015. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde.