Andrea Olšovská se stala děkankou Trnavské universityS potěšením oznamujeme, že spolupracující advokátka PRK Partners v Bratislavě, doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., byla 8. října 2015 zvolena děkankou Trnavské university, Právnické fakulty. Andrea je odbornicí v oblasti pracovního práva a mimo advokátské profese se téměř 15 let věnuje výuce pracovního práva na Trnavské universitě, Právnické fakultě, lektorské a přednáškové činnosti a publikuje odborné a vědecké práce zaměřené na pracovněprávní problematiku.

Její jmenování děkankou Trnavské university, Právnické fakulty, nabyde účinnosti 1. listopadu 2015.

PRK Partners jménem celého kolektivu přeje Andree mnoho úspěchů v této životní kapitole.