Prof. Karel Eliáš hovořil pro Lidové Noviny

Prof. Karel Eliáš, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners, autorem sloupku o zaměstnávání mladistvých dle novely nového občanského zákoníku.

Článek vyšel v Lidových Novinách dne 5.10.2015 a jeho celý přepis si můžete přečíst zde:

S puškami na školáky

V zářijovém magazínu LN Index jsem se dočetl o mladých puškách na ministerstvu spravedlnosti. Tak si, podle slov jednoho z nich, přezdívají právníci nevysokého věku, kteří posílili zdecimovanou ministerskou legislativu a na nichž chce Robert Pelikán vystavět legislativní odbor. Ministerská střelba si jako jeden z cílů malé novely občanského zákoníku vybrala patnáctileté školáky. V roce 1950 se rozhodlo, že komu je patnáct let, je způsobilý pracovat. A protože by rodiče dítěte jeho účasti na budování socialismu překáželi, byli zbaveni veškerého právního vlivu na zapojení potomka. Kdo dovršil patnáct let, se stal způsobilým samostatně uzavřít pracovní smlouvu. Rodiče mohou svému dítěti poradit, ale rozhodovat budou referáty práce na národních výborech, pravilo se v dobovém dokumentu. Novým občanským zákoníkem jsme to chtěli změnit. Původní záměr zavést civilizační standard a vyžadovat u dětí do osmnácti let souhlas rodičů k uzavření pracovní smlouvy neprošel vzhledem k odporu zdejších majitelů věčných pravd. Prosadili jsme alespoň řešení, že dítě nemůže samostatně uzavřít pracovní smlouvu před dokončením základního školního vzdělání, a že rodiče mají právo zrušit pracovní poměr dítěte, pokud to ohrožuje jeho vzdělávání, vývoj nebo zdraví a dítěti není ještě šestnáct let. Je to opatření nejměkčí z možných. Důvodně se objevuje kritika, že si děti zaslouží ještě vyšší ochranu. Ale malá novela se chce vrátit k hodnotám zdejšího zákonodárství z padesátých let – znovu odebrat rodičům jejich právo a dětem i to skrovné minimum rodičovské ochrany. A tak by střelec z mladých pušek rád usnadnil vykořisťování dětí. Inu z těch, kdo se v patnácti budou živit rukama, elitní právníci dozajista nebudou, tak co. Uvidíme, co na to sociální a křesťanští demokraté ve vládě a v zákonodárných sborech. Tohle s hodnotami, které tradičně hájí, mnoho neladí.

Lidové noviny: 5. 10. 2015, Právo a justice, str. 15
Autor: Karel Eliáš, autor občanského zákoníku

Karel Eliáš

  • Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, v roce 2002 byl jmenován profesorem obchodního práva.
  • V letech 1995 až 2011 vedl katedru obchodního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působil také jako proděkan.
  • Byl vedoucím rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku.
  • Působí v Ústavu státu a práva, v Legislativní radě vlády a jako of Counsel v advokátní kanceláři PRK Partners.