PRK a BDO pracovněprávní snídaně Ostrava

19.11.2015 08:30 - 11:00

Téma: AUTOMATICKÝ PŘEVOD


Místo konání: ulice 28. října 3346/91, Ostrava 702 00

Na listopadové snídani budeme hovořit o praktických situacích, ke kterým dochází při převádění činností mezi dvěma zaměstnavateli, tedy při tzv. automatickém převodu zaměstnanců. Vedle typických případů prodeje části závodu či fúzí se v praxi stále častěji setkáváme s otázkami automatického převodu v souvislosti s ousourcingem, insourcingem či běžnými změnami dodavatelů. V této souvislosti se zaměříme zejména na právní úskalí a praktická řešení vzniklých situací. Dále probereme povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, případně odborovým organizacím, například pokud jde o poskytování benefitů a dalších nároků zaměstnanců nebo dodržování kolektivní smlouvy po převodu.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven i přehled pracovněprávních a daňových novinek.

Přednášející:

Registrační poplatek: 500,- Kč (včetně DPH), splatný nejpozději v den uzávěrky přihlášek  12.11.2015

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do 12.11.2015. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde.