PRK a BDO pracovněprávní snídaně Praha

23.9.2015 08:30 - 11:00

Téma: PROPOUŠTĚNÍ

Místo konání: hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

V rámci zářijové snídaně na téma „Propouštění zaměstnanců pro neuspokojivé pracovní výsledky versus propouštění pro porušování pracovní kázně méně závažným způsobem“ se zaměříme na rozdíly mezi oběma výpovědními důvody. Uvedeme praktické příklady, jakých nedostatků a pochybení se zaměstnanec musí dopustit, aby bylo možné přistoupit k jeho výpovědi. Dále se budeme zabývat obsahem vytýkacích dopisů, zákonnými lhůtami a celkovým načasování propuštění.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven i přehled pracovněprávních a daňových novinek.

Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH)

Tato přihláška je závazná. Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději do pátku 11.9.2015. Následně už je možná pouze změna účastníka.

Přihlásit se můžete zde