PRK Partners připravena na státní službu

Od 1.7.2015 se začal po letech dlouhých příprav a náročném legislativním procesu ve správních úřadech a orgánech státní správy uplatňovat zákon o státní službě a státní zaměstnanci budou přecházet z dosavadních pracovních poměrů do služebních poměrů.

PRK Partners tento nový zákon bedlivě sledovala v průběhu jeho přípravy a implementace a je připravena poskytnout komplexní odborné poradenství v této oblasti, včetně přesahů státní služby do pracovněprávní oblasti.

Pro zájemce o seznámení s touto oblastí doporučujeme k přečtení některou z našich publikací o státní službě, například zde.