Karel Eliáš o změnách nového občanského zákoníku pro Radiožurnál

Český rozhlas - 25. 5. 2015

Nový občanský zákoník v České republice nefunguje déle než rok a půl a už by se v něm měly dělat změny. Zákoník dlouhodobě kritizuje například ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podle autora občanského zákoníku Karla Eliáše je ale na změny příliš brzy. „Já si myslím, že v normálním státě po 15 měsících účinnosti tak velkého kodexu je ještě příliš předčasné mluvit o novelizaci,“ vysvětluje v rozhovoru s moderátorkou Helenou Šulcovou.

Důležité jsou podle něj relevantní výstupy z praxe a zpětná vazba: „Můžeme číst zákon a mít nějako představu o tom, že je tam něco nesprávně, ale praxe může ukázat, že je to ve skutečnosti nějak jinak,“ podotýká, a zároveň souhlasí s tím, že o vyhodnocení se dá mluvit až po 3 až 4 letech fungování.

„Zatím jsem měl možnost seznámit se s obsahem malé novely, která má zhruba 12 tematických bodů a která putuje legislativním procesem, a ty změny jsou spíše od ďábla, než aby byly rozumné,“ upozorňuje s tím, že slovu ďábel se v tomto případě rozumí přílišný aktivismus.

Od podzimu by měla platit změna, která se týká svéprávnosti. V praxi to znamená, že za 3 roky by soudy musely přezkoumat 30 tisíc lidí zbavených svéprávnosti. „ Jde o nápravu stavu, který v minulosti vznikl. Nejde o vinu postižených lidí, ale státu, který se musí postarat, aby to bylo nějak narovnáno.

Změny se také týkají oblasti dědictví. Podle Roberta Pelikána není tato oblast dobře provázána s procesními předpisy – musejí se například dlouze vyhledávat dědici, což zdržuje dědické řízení. „Dědické právo bylo nejdiskutovanější v době příprav, a byl to vlastně segment, ke kterému bylo nejméně připomínek a který byl i z řad laické veřejnosti přijímán velmi příznivě,“ podotýká prof. Eliáš. Pokud jde o nějakou neprovázanost, tak spíše než občanský zákoník by se měl měnit procesní předpis. „Není chyba v občanském zákoníku, že procesní právo na novou hmotně právní úpravu dostatečně nereagovalo.“