PRK Partners dosáhla mezinárodního uznání své pro bono práce


Je nám velkou ctí oznámit, že naše dlouhodobá spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je vnímána i za hranicemi České republiky. Lex Mundi, přední celosvětová asociace nezávislých advokátních kanceláří, ve svém listopadovém newsletteru zaměřeném na pro bono aktivity, vyzdvihla tři pro bono projekty svých členů po celém světě. A právě náš pro bono projekt dlouhodobé podpory a spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je jedním z nich.  PRK Partners poskytuje nadaci zásadní právní podporu, sídlo, materiální i finanční podporu.

Lex Mundi uvádí: „ S více než 24 000 dětmi a mladistvými v institucionální péči je Česká republika zemí s jedním z největších podílů dětí vyrůstajících mimo rodinné zázemí. Nadace Terezy Maxové dětem těmto dětem pomáhá zařadit se do běžného života, vyrůstat v rodině, získat vzdělání a správné životní návyky. Daniel Rosický, partner advokátní kanceláře a zároveň viceprezident nadace, dodává: „Naše partnerství s Terezou Maxovou je vzácnou kombinací profesionálního vztahu a mezilidského porozumění. Protože většina cílů našich klientů je čistě ekonomická, velmi oceňujeme tuto spolupráci s neziskovou organizací, které viditelně pomáhá tam, kde je skutečně potřeba.“

Kromě pravidelné dlouhodobé právní asistence pomáhala PRK Partners nadaci také při její iniciativě o prosazení nového zákona o sociální a právní ochraně dětí, včetně problematiky adopce. Tento projekt byl úspěšný a nová právní regulace je platná od roku 2013.