PRK a BDO pracovněprávní snídaně, Ostrava

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na další pracovněprávní snídani, která se koná v pátek 26. září 2014 v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners a BDO Tax v Ostravě (Stodolní 3, Ostrava).

Pro lepší orientaci Vám opět přikládáme mapu.

Podzimní snídaně bude na téma CO MÁ A NEMÁ BÝT V PRACOVNÍ SMLOUVĚ. Více informací o celé akci naleznete v přiložené pozvánce.

Jestliže Vás toto téma zaujalo, budeme rádi, pokud se na snídani přihlásíte. Svou účast prosím potvrďte e-mailem na adresu [email protected] do pátku 19.09.2014.

Účastnický poplatek je 500 Kč/os. (bez DPH). Na poplatek za účast na semináři Vám bude po přihlášení vystavena zálohová faktura. Platbu v celkové výši 605 Kč je nutné provést na účet č. 2080008/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol pro tuto snídani je: 26092014.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánku naleznete zde.

Pracovněprávní tým PRK Partners a tým BDO Tax