PRK a BDO pracovněprávní snídaně v Praze

Téma: Co má a nemá být v pracovní smlouvě

Místo konání: hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

V rámci zářijové snídaně se zaměříme na nejčastější nedostatky pracovních smluv a zároveň vysvětlíme možnosti úpravy jejích základních náležitostí (místo výkonu práce, druh práce, zkušební doba, doba určitá atd.). Pozornost bude věnována i záležitostem před samotným uzavřením pracovní smlouvy (např. pokud jde o závaznost offer letterů a povinnost absolvovat prohlídku), praktickým doporučením při přípravě pracovní smlouvy, pokud jde o její obsah, jazyk a vyjednávací proces. Zaměříme se i na daňově důležité aspekty, například možnost sjednat cestovní náhrady při přijetí a přístupy zaměstnavatelů k uplatňování cestovních náhrad při dojíždění manažerů do práce a zpět. Upozorníme také na možné postihy ze strany inspekce práce, a to zejména v souvislosti s aktuální novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. V rámci snídaně byste tak měli být seznámeni s obvyklými chybami, kterých byste se měli vyvarovat při přijímání zaměstnanců a sjednávání podmínek pracovního poměru.

Dále Vás jako vždy seznámíme i s pracovněprávními a daňovými novinkami.


Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH)

Přihlásit se můžete zde.