Seminář: Nový občanský zákoník - první praktické zkušenosti

Dne 10. června 2014 se v prostorách University of Pittsburgh, Praha 8, konal seminář na téma Nový občanský zákoník s podtitulem První praktické zkušenosti. Seminář se konal pod společnou záštitou HST Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika a Kanadské obchodní komory v České republice. Přednášejícími byli zástupci advokátních kanceláří členských v pořádajících obchodních komorách.

Na semináři vystoupila i advokátní kancelář PRK Partners, která je členem jak HST Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika, tak i Kanadské obchodní komory v České republice. Za PRK Partners odpřednášel téma Novinky v kontraktačním procesu Štěpán Kleček a odborné diskuze se za naši kancelář zúčastnil také Bohumil Havel. Seminář se těšil hojné účasti a padlo množství dotazů, což dokazuje, že téma nový občanský zákoník zůstává nadále aktuálním.

Kompletní program semináře si můžete přečíst zde.

Štěpán Kleček přednáší. Na červeném křesle naslouchá Bohumil Havel.