Seminář „Dopady nového občanského zákoníku na podnikatele“ - ohlasy

25. 3. 2014 jsme byli partnery Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR na semináři „Dopady nového občanského zákoníku na podnikatele“, na kterém hovořil Mgr. Roman Pečenka, partner naší advokátní kanceláře. Akce byla také zároveň distribučním kanálem brožury k novému občanskému zákoníku, kterou napsali autoři z PRK Partners (náhled zde).

Roman Pečenka vybral pro svou přednášku několik stěžejních témat:

  • Východiska rekodifikace a vlivy evropské legislativy
  • Předsmluvní odpovědnost
  • Obchodní podmínky a adhezní smlouvy
  • Smlouva o dílo, záruka za jakost
  • Splatnost faktur a další změny v úpravě závazků

 

Protože z řad malých a středních podnikatelů je mnoho lidí, kteří ve svých firmách nemají na každou oblast specializované týmy lidí a často musí sami znát alespoň základy marketingu, obchodu nebo legislativy, je pro ně často obtížné pochopit dopady nového občanského zákazníku na přednáškách hemžících se odbornými termíny.

„Příjemným překvapením proto byla přednáška Mgr. Pečenky, která přinesla podnikatelům velmi praktický pohled na zásadní změny související s jejich byznysem. Účastníci ocenili zejména srozumitelný výklad pro právní laiky, řadu příkladů a možnost okamžitých dotazů k tématům,“ říká Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR, a dále dodává: „mezi nejčastějšími dotazy se objevovalo téma předsmluvní odpovědnosti, obchodních podmínek, detaily ke smlouvě o dílo, odpovědnost statutárních orgánů a splatnosti faktur.“

Děkujeme proto Romanu Pečenkovi za precizní přednášku a budeme se s Vámi těšit u dalších témat.