PRK a BDO pracovněprávní snídaně v Praze

Téma: PRACOVNÍ DOBA

Místo konání: hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

Stále častěji se setkáváme s dotazy od našich klientů týkajících se pracovní doby. Dubnová snídaně bude proto zaměřena na toto téma. Vedle základních otázek týkajících se povinnosti rozvrhovat pracovní dobu, vést její evidenci, atd., se zaměříme na problematiku nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. To bude zajímavé zejména pro zaměstnavatele se směnným režimem nebo s kolísající poptávkou po službách. Zároveň probereme i pružné rozvržení pracovní doby, pracovní pohotovosti a home office, které naopak bývají stále častěji využívány u administrativních zaměstnanců. Rádi také prodiskutujeme případně Vaše konkrétní otázky v této oblasti. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně komplikovanou problematiku, budeme rádi, pokud nám své případné podněty pošlete předem.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraveny i pracovněprávní a daňové novinky.

Přednášející:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč (včetně DPH)

Příhlásit se můžete zde.