PRK Partners poskytovala právní poradenství společnosti Best Hotel Properties a.s...

...významnému veřejně obchodovanému vlastníku hotelů, při koupi hotelu InterContinental v Praze a souvisejících společností. Poradenství zahrnovalo mezinárodní daňové a korporátní strukturování transakce, úplnou revizi majetku, vlastnictví a provozních smluv, jakož i dalších související poradenské služby. Transakce byla úspěšně dokončena na přelomu roku 2013 a 2014. Hodnota transakce se pohybovala v řádech miliard korun českých a obsahovala řešení přeshraničních právních a daňových otázek, a to v jurisdikci České republiky, Lucemburska, Kypru, Spojených států amerických a Slovenska.