Dopady nového občanského zákoníku a změn v daňových předpisech na developerskou činnost

6.12.2013, 8:30 – 13:00

Místo konání: Konferenční prostory Hotelu Imperial, Na Poříčí 1072/15, Praha 1

Přednášející:

 • Mgr. Roman Pečenka, advokát, partner PRK Partners s.r.o.
 • Ing. Pavel Klein, daňový poradce, partner Mazars s.r.o.
 • Ing. Petr Drahoš, daňový poradce, manažer Mazars s.r.o.

Program:

8:30 – 9:00: Registrace

9:00 – 13:00: Seminář

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými změnami právních a daňových předpisů vztahujících se k developerské činnosti a s jejich praktickými dopady. Na semináři budou probírána zejména následující témata:

 • Změny v pojetí staveb obecně – co je a co není součástí pozemku, podzemní stavba, dočasná stavba, atd.
 • Změny v oblasti infrastruktury – nové vymezení inženýrských sítí, komunikací, problematika nadzemních vedení, atd.
 • Změny v oblasti bytové výstavby – nové pojetí jednotky, vymezení společných částí bytového domu, přídatné spoluvlastnictví
 • Převody pozemků a staveb – právní a daňové aspekty vyplývající z nových předpisů
 • Právo stavby – podstata, základní parametry smlouvy, oceňování práva stavby, daňové souvislosti
 • Vyvolané investice a práce na cizí věci  – právní a daňové aspekty vyplývající z nových předpisů
 • Nový zákon o dani z nabytí nemovitostí – osoba plátce, znalecké posudky, převody nových staveb
 • Praktické komplikace vyplývající z nových předpisů – nemožnost zapsat rozestavěnou budovu, problematické stanovení základu daně apod.

Zhruba v polovině semináře je plánována 30 min. přestávka na občerstvení.

Pozvánku s podrobnějšími informacemi naleznete zde: