Odpovědnost členů statutárních orgánů dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

PRK Partners ve spolupráci s BDO TAX pořádají v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 seminář na téma: Odpovědnost členů statutárních orgánů dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Přednášející:

  • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.,hlavní autor návrhu zákona o obchodních korporacích a nového insolvenčního zákona, spoluautor nového občanského zákoníku a člen Legislativní rady vlády ČR
  • Mgr. Jakub Lichnovský, advokát a partner advokátní kanceláře PRK Partners
  • Mgr. Ing. Petr Němec, daňový poradce a partner BDO TAX.
Obsah semináře: seznámení účastníků semináře s novou právní úpravou z hlediska právních a daňových změn
Termín:
pátek 20. 9. 2013, 8:00 - 13:00 hodin
Místo:
Hotel Mercure, salonek Karolína, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava

Závazně můžete Vaši účast potvrdit na e-mailovou adresu: [email protected]

Veškeré informace týkající se semináře včetně způsobu registrace naleznete zde.

Služby PRK Partners v oblasti rekodifikace naleznete zde.