Pozvánka na zářijovou pracovněprávní snídani v Praze

Téma: DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PRACOVNÍ PRÁVO

Místo konání: hotel Alwyn V Karlíně, Vítkova 26/151, Praha 8

V rámci zářijové snídaně se budeme věnovat dopadům rekodifikace soukromého práva, tedy zejména nového občanského zákoníku, na pracovněprávní vztahy. Seznámíme Vás mimo jiné s nově používanými pojmy, možnostmi využití institutů občanského práva jako je započtení či odstoupení v pracovním právu a také s novými postupy při uzavírání smluv. Dále se podíváme na změny v jednání zaměstnavatele a postavení statutárních orgánů a připomeneme také změny zákoníku práce, které přinese rozsáhlá novela uvádějící zákoník práce do souladu právě s novým občanským zákoníkem.

Přednášející:

Pozvánku naleznete zde, podrobnější informace a formulář pro přihlášení naleznete v seminářích. Můžete také využít emailovou adresu j[email protected].