PRK Partners na semináři „Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy“

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví a Sdružením pro zahraniční investice AFI.

Jaké jsou možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě a jak o ni požádat, jak proces probíhá, čeho se vyvarovat, která práva je obzvlášť nutné si hlídat a jak mohou pomoci právníci i poradci, přiblíží účastníkům semináře odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví aprávních firem.

  • Termín: 19. června 2013
  • Místo konání: Konferenční sál, Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava
Program semináře:
09:30 – 10:00  Registrace účastníků
10:00 – 10:15  CzechInvest - Představení regionální kanceláře
10:15 – 11:45  Úřad průmyslového vlastnictví - Práva duševního vlastnictví
11:45 – 12:00  Coffebreak
12:00 – 13:30  PRK Partners - Praktické aspekty práv duševního vlastnictví pro podnikání

Za PRK Partners přednáší JUDr. Petra Stupková, LL.M., adokátka specializující se na právo duševního vlastnictví, a Mgr. Radan Janoš, advokát.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované
Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 14. června 2013 e-mailem na adresu: [email protected]. V přihlášce, prosím, uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.