Pozvánka na červnovou pracovněprávní snídani v Ostravě

Téma: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ VŮČI ODBOROVÝM ORGANIZACÍM

Místo konání: PRK Partners a BDO Tax, Stodolní 3, Ostrava

V rámci červnové snídaně se budeme na základě výsledku ankety věnovat právům a povinnostem zaměstnavatelů vůči odborovým organizacím nejen dle zákoníku práce, ale také dle zákona o kolektivním vyjednávání. Zaměříme se nejen na samotné vymezení práv a povinností dle právních předpisů, ale také na proces kolektivního vyjednávání a upozorníme na možné problematické fáze tohoto procesu.

Přednášející:

  • JUDr. Tereza Erényi, PRK Partners
  • Ing. Martin Hahn, BDO Tax
Pozvánku na snídani s instrukcemi a dalšími informacemi naleznete zde, nebo můžete využít emailovou adresu: [email protected]