PRK Partners ve finále European CSR Award


Naše advokátní kancelář se po účasti ve finále TOP Odpovědné firmy roku, kde byla mezi pěti nejlepšími malými a středními firmami, dostala také do finále European CSR Award se svým projektem „Pro Bono právní služby nadaci Terezy Maxové dětem a Fóru dárců“. Opět tak potvrzujeme naši dlouhodobou snahu o pomoc potřebným a vytvoření čistšího právního prostředí v České republice i střední Evropě.

Ve finále se se svými projekty představí také 1. chodská stavební společnost a Centrum andragogiky. Vítěz bude slavnostně vyhlášen dne 16.4.2013 ve 13.00 na konferenci CSR Summit v Centru současného umění DOX. Pro nás v PRK Partners jsou však vítězi všichni finalisté, kteří svou prací, podporou a finančními prostředky dlouhodobě pomáhají potřebným a věnují svou energii na společenskou odpovědnost.