Jednatelé budou moci při řízení firmy rozumně riskovat

Řadu klíčových změn v postavení statutárních orgánů přinese již od ledna 2014 nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Tyto úpravy vymezují péči správného hospodáře a zavádí nově i tzv. pravidlo podnikatelského úsudku, které statutární orgány ochrání před negativními důsledky jejich podnikatelských rozhodnutí.

„Povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře je upravena a dovozována již dnes, její přesné vymezení ale přináší až nová úprava. Statutární orgán by podle ní měl naplňovat dva základní požadavky, kterými je pečlivost a loajalita. Povinnost péče řádného hospodáře tak například není dodržena, pokud někdo přijme funkci, na niž zjevně nestačí“, vysvětluje Bohumil Havel z advokátní kanceláře PRK Partners.

Větší ochranu statutárním orgánům před negativními důsledky jejich podnikatelských rozhodnutí zajistí nové pravidlo podnikatelského úsudku. Pokud statutární orgán prokáže, že jednal s potřebnými znalostmi, pečlivostí a nebyl neloajální, bude dána ochrana jeho podnikatelskému úsudku a jednající neponese odpovědnost za případnou újmu, kterou by svým jednáním společnosti způsobil.

Jak doplňuje Bohumil Havel, „Pravidlo podnikatelského úsudku představuje pro statutární orgány především motivaci k rozumnému stupni rizikových nebo odvážných obchodních rozhodnutí.“

Zákon tak již nabízí řešení např. pro situace, kdy jednatel rozhodne o koupi nemovitosti, která následně pro narušené podloží spadne. Dnes by se musel složitě obhajovat, nově bude jen muset prokázat, že když nemovitost kupoval, nemohl mít informace o vadách podloží, tedy, že jednal lege artis.

PRK Partners je přední advokátní kanceláří, která v tomto roce slaví 20 let působení na středoevropském trhu. Je nositelkou nejvýznamnějších mezinárodních i lokálních ocenění (The Lawyer European Awards, Chambers Europe Awards for Excellence, Právnická firma roku v ČR). Prostřednictvím více než 100 právních odborníků v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti se firma specializuje zejména na oblast bankovnictví, financí, fúzí a akvizic, korporátního práva, obecného obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí a podílí se na řadě mezinárodních i domácích obchodních transakcí.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Pavel Kunert

PRK Partners, s.r.o.
Marketing Specialist
Email: [email protected]
tel: +420 221 430 111


Eliška Roubíčková

Fleishman-Hillard, s.r.o.
Account Manager
Email: [email protected]
tel: +420 602 269 523