Bohumil Havel právníkem roku 2012 v kategorii obchodní právo

V pátek 25. ledna 2013 byly v pražském TOP hotelu vyhlášeny výsledky osmého ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2012, pořádaného společností EPRAVO.CZ a Českou advokátní komorou. Soutěž se konala pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Odborná porota udělila skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2012 v jedenácti kategoriích.

V kategorii obchodní právo získal toto mimořádné ocenění náš ctěný kolega Bohumil Havel, kterému tímto blahopřejeme. Bohumil byl oceněn zejména za mimořádný přínos při přípravě nového zákona o obchodních korporacích.