PRK Partners členem Americké obchodní komory

PRK Partners s potešením oznamuje, že se od července stala členem Americké obchodní komory na Slovensku. Americká obchodní komora byla založena v Bratislavě v roce 1993 jako nezávislá organizace, která je dnes jednou z nejakivnějších zahraničních obchodních komor na Slovensku. V současnosti má více než 300 členů včetně mnohých významných, medzinárodních i slovenských firem. Hlavním cílem Americké obchodní komory je přispívat k vytváření příznivého podnikatelského prostředí prostřednictvím stavění mostů mezi svými členy, nečleny a mnohými oficiálními politickými, diplomatickými, ekonomickými a dalšími reprezentanty a institucemi.