Studenti se utkají v simulovaném soudním řízení

Naše kancelář je partnerem letošního kola Czech Moot Court Competition. V soutěži pořádané organizací ELSA se utkají týmy českých právnických fakult v simulovaném soudním procesu v občanském právu.

Fakultní část se skládá z písemného kola, kdy soutěžní družstva odevzdávají návrh na zahájení řízení a vyjádření k němu; a ústního kola, kam na každé fakultě postupuje osm nejlepších týmů a kde se mezi sebou utkají v postaveních žaloby a obhajoby před skutečným soudním senátem.

Letošní kauzu vypracoval Of Counsel PRK Partners profesor Karel Eliáš. Záštitu nad projektem převzal ministr spravedlnosti pan JUDr. Jiří Pospíšil. Uzávěrka fakultních písemných kol je 9. března.

elsa-pozvanka.jpg