Právní upozornění

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze systému PRK Partners jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze systému PRK Partners obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. PRK Partners nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte nás. PRK Partners vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Upozornění

PRK Partners je organizace poskytující právní služby, jejíž členové jsou samostatné a odlišné právní subjekty registrované v příslušných jurisdikcích. Jakýkoli odkaz na PRK Partners bude vykládán jako odkaz na konkrétní subjekt poskytující služby.

V České republice poskytuje právní služby společnost PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26692392, DIČ: CZ26692392 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87708 vedenou u Městského soudu v Praze.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli je pověřena Česká advokátní komora – www.cak.cz.

Na Slovensku poskytuje právní služby společnost PRK Partners s.r.o., se sídlem Hurbanovo námestie 3, Bratislava, PSČ 811 06, IČO 35 978 643, DIČ: SK2022130440, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 39371/B. Jména a identifikační údaje advokátů jsou k dispozici v sídle kanceláře.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli na Slovensku zabezpečují a) orgány alternativního řešení sporů uvedené v § 3 odst. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, a b) právnické osoby zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.