Skončení pracovního poměru

06.12.2018 od 8 do 14 hodin

Skončení pracovního poměru
(jak na problematického zaměstnance – předcházení a řešení problémů)

6. prosince 2018 od 8 do 14 hodin (včetně přestávek na kávu a občerstvení)
Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

PRK Partners a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou na další seminář týkající se orientace v pracovním právu.

Přednášející:

JUDr. Jaroslav Škubal,
partner advokátní kanceláře PRK Partners

Garant projektu:

Mgr. Kateřina Fritzlová,
advokát

Cíl semináře
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mzdy nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů. Velká část semináře bude založena na výkladu podle současné soudní judikatury, neboť samotný zákoník práce neobsahuje podrobnou úpravu.

Termín: čtvrtek 6. prosince 2018

Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)

Parkování: na okolních parkovištích (u OD Kaufland – za poplatek, či před Domem kultury města Ostravy).

Kontaktní osoby:
• REGISTRACE:

• ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU A ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Podmínky přihlášení
Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději do pátku 30. 11. 2018. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 30. 11. 2018. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.

Registrační poplatek:
• členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21% DPH)
• ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21% DPH)

Registrační poplatek je splatný do 30. 11. 2018. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 06122018. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte naši asistentku Lenku Jurovatou.

Přihláška ke stažení zde.