Základy pracovního práva - právní minimum pro praxi

02.10.2018 od 8 do 14 hodin

PRK Partners a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou na další seminář týkající se orientace v pracovním právu.

2. října 2018 od 8 do 14 hodin

Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Obsah semináře:

Cílem semináře bude získání základní, ale ucelené orientace v pracovním právu. Seminář bude koncipován tak, aby pokryl zejména praktické oblasti tohoto právního odvětví. Účastníci budou mít možnost se v několika částech semináře seznámit se základními zásadami ovlivňujícími celé odvětví pracovního práva, s problematikou pracovního poměru od jeho vzniku do skončení (vč. pracovní doby, dovolené, zkušební doby, převedení na jinou práci, překážek v práci, práce přesčas, odměňování za práci či odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele) a s aspekty dohod konaných mimo pracovní poměr. Pozornost bude věnována také bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pracovnělékařským službám, zákazu diskriminace, specifikům doručování v pracovněprávních vztazích a dalším oblastem pracovního práva nejen dle zákoníku práce, ale také souvisejících předpisů.

 • Termín: úterý 2. října 2018 od 8 do 14 hodin
 • Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
 • Parkování: na okolních parkovištích (u OD Kaufland - za poplatek, či před Domem kultury města Ostravy).
 • Kontaktní osoby:
  • REGISTRACE: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328, e-mail: [email protected]
  • ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU A ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Lenka Jurovatá,
   tel.: 558 889 099, e-mail: [email protected]

 

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději do středy 26. 9. 2018. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 26. 9. 2018. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.

Registrační poplatek:

členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH)

ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)

Registrační poplatek je splatný do 26. 9. 2018. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 02102018. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifikovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte naši asistentku Lenku Jurovatou.

 

Přednášející:

JUDr. Tereza Kiszková, advokát

Mgr. Kateřina Fritzlová, advokát