JAZYKOVÁ SEKCE

Ruská sekce

Není mnoho českých právních týmů, které mají tak rozsáhlé zkušenosti s prací v ruském jazyce, jako šestičlenná skupina vedená partnerem Janem Kohoutem. I díky nim v PRK Partners do detailu rozumíme specifikům přeshraničních transakcí a odlišným právním systémům v zemích, kde se jako úřední nebo pracovní jazyk stále používá ruština. Nadto dokážeme pro klienty sestavit tým až z dvanácti dalších rusky hovořících expertů z různorodých praxí PRK Partners. Udržujeme také velmi úzké vztahy s předními právnickými firmami z Ruska, Kazachstánu, Běloruska, Ukrajiny, Moldavska či Arménie.

Tým PRK Partners pracoval na širokém spektru projektů pro společnosti sídlící v rusky hovořících zemích. Stejně tak jsme pomohli nejen českým firmám expandovat do zemí Společenství nezávislých států. Naše zkušenosti často sdílíme na konferencích a seminářích věnujících se trendům v podnikání v celém regionu.

Silný právní tým na Vaší straně

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov