Vodohospodářství

Vodohospodářský průmysl, který zahrnuje i služby dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod, je klíčovým sektorem nejen v našem regionu. Nicméně organizační struktura vodního hospodářství v regionu střední a východní Evropy je poněkud specifická a unikátní. Například v České republice není vodohospodářský průmysl veřejnou službou, nýbrž vysoce regulovaným privátním sektorem. V jiných zemích střední Evropy jsou vodohospodářské služby poskytovány státními, komunálními a společnými podniky. Náš tým odborníků dobře rozumí jemným nuancím tohoto průmyslu v regionu střední Evropy a má praktické zkušenosti s tím, jak a kde najít nové příležitosti k růstu. Naši právní poradci jsou vysoce uznávanými odborníky pro jejich schopnosti a znalosti při poskytování poradenství v oblasti financí, project developmentu, infrastruktury a regulace. Díky těmto odborným znalostem poskytujeme profesionální služby jakémukoliv subjektu působícímu ve vodohospodářském sektoru. Zajišťujeme poradenství v oblasti přípravy a realizace vodohospodářských projektů a transakcí, jakož i v oblasti vodních práv. Dále zastupujeme klienty před regulačními a soudními orgány.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Poskytování právní podpory jednomu z účastníků přípravy a realizace projektu významné vodohospodářské stavby na území hlavního města Prahy. Rozpočet projektu převyšuje 5 miliard korun českých. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších infrastrukturních projektů v Praze.
  • Právní poradenství společnému podniku města Brno a francouzského investora v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod a další vodohospodářské infrastruktury, jejíž financování přislíbila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).
  • Právní poradenství společnosti BVK a.s., která je provozovatelem čistírny odpadních vod, v souvislosti s přípravou smluvní dokumentace mezi akcionáři, městem Brno a investorem.
  • Úspěšné zastupování českého výrobce a distributora minerální vody ve správním řízení týkajícím se odstranění objektů na jeho vodním zdroji.