Těžební průmysl

Naši odborníci na těžební sektor disponují praktickými znalostmi fungování tuzemského trhu. Byli jsme svědky významného procesu privatizace tohoto sektoru, jakož i vážných problémů vzniklých v důsledku globální recese. Provedli jsme analýzu dopadu všech druhů těžby na životní prostředí a ekonomiku v našem regionu. Díky získaným zkušenostem jsme schopni lépe porozumět potřebám podniků a investorů v tomto průmyslu a najít pro ně optimální řešení odpovídající jejich konkrétní situaci.

Naši experti nabízejí klientům komplexní poradenský servis od nákupu pozemků a zajištění financování až po řešení ekologických otázek souvisejících s těžbou. Klientům dále pomáháme při řešení pracovněprávních záležitostí a problémů souvisejících s mezinárodním aspektem mnoha těžebních provozů. Naši specialisté na tento sektor disponují zkušenostmi z různých oblastí práva, díky čemuž jsme schopni poskytovat služby s přidanou hodnotou jakémukoliv klientovi podnikajícímu v oblasti báňského průmyslu.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Právní poradenství společnosti NWR, která je přední černouhelnou těžební společností ve střední Evropě, v souvislosti s její úspěšnou primární emisí akcií v UK, České republice a Polsku – celková hodnota emise (vyjma akcií podléhajících nadalokační opci) vycházející z nabídkové ceny činila cca 1,4 mld. EUR. Tato transakce představuje dosud největší IPO transakci realizovanou v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO v historii České republiky a druhou největší IPO transakci v oblasti báňského průmyslu uskutečněnou v Londýně. Jednalo se rovněž o první transakci, v rámci které došlo k první trojité kotaci cenných papírů na burzách v Londýně, Praze a Varšavě.
  • Právní poradenství ohledně veškerých aspektů restrukturalizace realitního portfolia významné těžební a důlní společnosti OKD, které zahrnuje více než 60.000 obytných domů a několik tisíc dalších pozemků – kromě majetkových záležitostí zahrnuje mandát na restrukturalizaci i poradenství v oblasti plánování offshorové struktury, firemního řízení, záležitostí managementu, budoucí výstavby a společných podniků.
  • Právní poradenství OKD a.s. v souvislosti s poskytnutím syndikovaného termínovaného úvěru ve výši 1,1 mld. EUR.
  • Příprava smluv pro vrcholný management OKD.
  • Zastupování Charles Capital a.s. a Karbon Invest a.s. jako dlužníků v souvislosti s refinancováním jejich bankovních úvěrů o celkovém objemu 510 mil. USD.