Průmyslové podniky a výroba

V regionu střední a východní Evropy existuje dlouhá tradice průmyslu, především v oblasti strojírenské výroby. Díky tomu náš region těží z významných mezinárodních investic do průmyslových podniků. Příjmy z exportu jsou klíčové pro zachování ekonomického růstu a díky dlouholeté strojírenské tradici zůstane výroba v této části světa nepochybně zachována. Naši experti na průmyslové a výrobní podniky poskytují poradenské služby v oblasti fúzí, akvizic a dalších korporátních záležitostí. Služby nabízíme také k jakékoli jiné právní problematice zahrnující hospodářskou soutěž a soutěžní právo, duševní vlastnictví, project development, jakož i veškeré aspekty pracovního práva a práva životního prostředí.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Zastupování českého průmyslového podniku a jeho společností ve vícestranném rozhodčím řízení s hodnotou sporu ve výši 4 mld. Kč.
  • Právní poradenství Komerční bance a ABN AMRO (nyní The Royal Bank of Scotland) jako aranžérům multiměnového víceúčelového syndikovaného úvěru poskytnutého mezinárodní průmyslové holdingové společnosti v celkové výši 2,4 mld. Kč.
  • Příprava smlouvy pro Gruppo Recyde o společném podniku s firmou Šroubárna Kyjov, která je předním výrobcem spojovacího materiálu používaného v železničním, stavebním, báňském průmyslu i v dalších průmyslových odvětvích.
  • Právní poradenství mezinárodní holdingové společnosti ve sporu ohledně koupě akcií v přední české ocelářské společnosti, kde sporná částka přesahovala 400 mil. Kč.